Partneri a členovia klubu

Partneri

okto.digital

O spoločnosti

Snažíme sa o dokonalosť vo všetkom, čo robíme a ideme aj nad rámec možného, aby sme našim klientom poskytli výnimočné výsledky. Chápeme tiež dôležitosť rovnováhy a podpory pozitívneho pracovného prostredia. Veríme, že oslavy úspechov a pestovanie živej firemnej kultúry sú neoddeliteľnou súčasťou nášho kolektívneho rastu a šťastia.

Naším poslaním je poskytovať klientom najlepšie digitálne riešenia a podporu, a zároveň ich vybaviť vedomosťami, ktoré potrebujú na úspech v rýchlo sa meniacom svete. Sme odhodlaní budovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere, spolupráci a vzdelávaní, využívaním našich rozsiahlych skúseností v oblasti technológií.

Poskytované služby

  • Mobilné a cloudové aplikácie
  • Dizajn
  • WordPress & WooCommerce
  • Marketing
  • Poradenstvo a audit
  • Technológie chat GPT a AR/VR
Kontaktné údaje

Štefan Gembický

Konateľ

+421907238954
support@oktodigital.com
www.oktodigital.com

Adresa

okto.digital s.r.o.
Nobelova 6
831 02 Bratislava
Slovensko